Comunicado | Notice COVID-19 30.03.2020 14:30

Enlace | Ligazón | Link

RESOLUCIÓN DA DIRECCIÓN DA ETSAC

 Esta resolución anexa axusta á ETSAC as disposicións recollidas na Resolución Reitoral do Domingo 29.03.2020 de “Adaptación da actividade da Universidade da Coruña ás medidas establecidas no Real decreto lei 10/2020”.
Basicamente se refire ao peche total dos edificios dende o 30 de marzo ao 9 de abril, ambos inclusive.

RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN ETSAC

Esta resolución anexa ajusta a la ETSAC las disposicións recogidas en la Resolución Rectoral del Domingo 29.03.2020 de “Adaptación de la actividad de la Universidade da Coruña a las medidas establecidas en el Real decreto ley 10/2020”.
Basicamente se refiere al cierre total de los edificios desde el 30 de marzo al 9 de abril, ambos inclusive.

ETSAC`S DEAN RESOLUTION

This attached resolution adjusts to the ETSAC working environment the provisions contained in the Rectoral Resolution of Sunday 29.03.2020 “Adaptation of the activity of the University of Coruña to the measures established in Royal Decree Law 10/2020”.
Basically it refers to the total closure of buildings from March 30 to April 9, both inclusive.