Destacado en prensa un proxecto en Pontevedra do Grao en Paisaxe

A materia “Paisaxe 3”, do Grao en Paisaxe está a traballar na recuperación dun tramo canalizado e oculto do Río Gafos en Pontevedra.
O seu traballo, baseado na metodoloxía de aprendizaxe-servizo, enraíza coa veciñanza e outros actores sociais. A prensa local faise eco das actividades. Enlaces:
Diario de Pontevedra
Faro de Vigo