PREMIOS EXTRAORDINARIOS GRAO (2018-19) E MÁSTER UNIVERSITARIO (2016-17, 2017-18, 2018-19)

PREMIOS EXTRAORDINARIOS GRAO (2018-19)
MÁSTER UNIVERSITARIO (2016-17, 2017-18, 2018-19)

Relación priorizada provisoria de expedientes académicos
aprobada na comisión docente da ETSAC do 21.11.2019

As persoas propostas para a concesión do premio sinálanse en amarelo

Contra esta relación provisoria, as persoas interesadas no procedemento poderán presentar unha reclamación no prazo de 5 días hábiles que comezará a contar a partir do día seguinte ao da súa publicación.

A dirección da ETSAC