Acordos da Xunta de Escola ordinaria do 31 de outubro de 2019

Acordos da Xunta de Escola do 31 de outubro de 2019