Convocatoria Defensa TFG Grao en Estudos de Arquitectura. 25 de outubro de 2019

Convocatoria de defensa do TFG do Grao en Estudos de Arquitectura: Venres 25 de outubro de 2019. Listaxe de alumnado aceptado, tribunais e horario de defensa.