PFC – Probas audiovisuais – Setembro 2019

Salón de Actos

Martes 17 setembro           8:30-11:30     18:00-21:30

Mércores 18 setembro       8:30-21:30

Xoves 19 setembro             8:30-21:30