PFG Grado en Arquitectura TFM Máster en Arquitectura – Probas audiovisuais – Xuño 2019

Aula E 1

AS PROBAS AUDIOVISUAIS PODEN REALIZARSE NAS SEGUINTES HORAS:

Martes      25/06/2019           09:00 a 20:00

Mércores  26/06/2019           09:00 a 20:00

Xoves        27/06/2019           09:00 a 20:00