Acordos da sesión ordinaria da Comisión Permanente do 12 de xuño de 2019

Acordos da sesión ordinaria da Comisión Permanente do 12 de xuño de 2019