Solicitud de incorporación convenio ETSAC-BIMMate

A Escola Técnica Superior de Arquitectura da Universidade da Coruña subscribiu o acordo co Colexio Oficial de Arquitectos de Murcia para posibilitar o acceso do seu alumnos e profesores á plataforma informática BIMMate. Esta plataforma ofrece aos profesionais contidos avanzados para o traballo coa tecnoloxía BIM adaptados á normativa española, un foro profesional para compartir o coñecemento, unha canle de noticias e aplicacións informáticas para a tecnoloxía BIM, como BiMMyP, un xerador de Medicións e Orzamento automático para o modelo BIM dun proxecto.

FORMULARIO DE INSCRICIÓN