Xornada informativa sobre ás Axudas de Apoio á Etapa Predoutoral

 Xornada informativa sobre ás Axudas de Apoio á Etapa convocadas pola Xunta de Galicia

5 de febreiro ás 10 h

Aula da Escola Internacional de Doutoramento non pavillón de Estudantes

+ información: https://www.udc.gal/gl/investigacion/convocatorias/convocatorias_autonomicas/