TFG – Probas audiovisuais – Xuño 2018

AS PROBAS AUDIOVISUAIS PODERÁNSE REALIZAR NO SALÓN DE GRADOS DA ETSAC NAS SEGUINTES HORAS

Mércores 20 xuño 09:00 – 20:00
Xoves 21 xuño 09:00 – 20:00