Acordos da sesión extraordinaria da Comisión Permanente do 24 de maio de 2018

Acordos da sesión extraordinaria da Comisión Permanente do 24 de maio de 2018