12 de abril de 2018: Fin do cuarto prazo de pagamento da matrícula

O 4º prazo de matrícula liquidarase, a mais tardar, o xoves 12 de abril de 2018.
Lémbrase que, no caso de atraso no pagamento, establécese unha recarga de 30 Euros.