Xornadas de Bioconstrucción. OMA-UDC

XORNADAS DE BIOCONSTRUCIÓN UDC

21 FEBREIRO- 9 MARZO 2018

Campus de Elviña-A Zapateira

Organiza: Oficina de Medio Ambiente da Universidade da Coruña (OMA-UDC)

 

21 de febreiro, 12:30 h

PRESENTACIÓN

Lugar: Escola Universitaria de Arquitectura Técnica. Salón de grados (planta 1).

 

CONFERENCIAS / VISITAS / DEBATES

21 de febreiro, 12:45 h

  • Bioconstrución: casas e cousas saudábeis

por Juan Bello Bello Llorente, Arquitecto Técnico, profesor do dpto. de Edificación e Obra Civil do CIFP Someso (A Coruña).

Escola Universitaria de Arquitectura Técnica (A Zapateira). Salón de grados (planta 1).

 

22 de febreiro

  • 12:00 h. Visita Módulo Bioclimático “A Vieira”, CIFP Someso

Pto de encontro: Patio do Centro Integrado de Formación Profesional Someso (CIFP Someso)

  • 13:00 h. “Proxecto Biovalvo: Valorización de cunchas de bivalvos no ámbito da construción”

Belen González Fonteboa / Carolina Martínez. GCons-UDC.

ETS Enxeñaría de Camiños, Canais e Portos (Elviña). Sala de grados.

Ao remate visitarase o módulo Biovalvo, nas hortas da UDC (Elviña).

  • 14:15 h. Visita ao BANCOB (Elviña)

Víctor González, ESPIGA (Asociación galega para a Bioconstrución)

 

06 de marzo, 12h. ETS de Arquitectura (A Zapateira), Salón de Actos

  • 12:00 h “Outra forma de vivenda: maneiras de habitar respectuosas co entorno e as persoas

Iria Brandariz, arquitecta en Hábitat Social e Rosalidia Álvarez, arquitecta.

  • 13:00 h “Rehabilitación de vivenda fronte ao cambio climático

Santiago Pintos, arquitecto e profesor do Departamento de Construcións e Estruturas Arquitectónicas, Civís e Aeronáuticas da ETSAC-UDC

 

7 de marzo, 12:30 h. Escola Universitaria de Arquitectura Técnica (A Zapateira). Salón de grados (planta 1).

Edificación, radón e prevención de riscos

  • Radón e saúde. Medidas preventivas.

Alberto Ruano e Xosé Miguel Barros, Laboratorio de Radón de Galicia, USC

  • O radón nos edificios públicos e nas vivendas: como medilo e como evitalo

Alberto Otero-Pazos, EUPolitécnica de Ferrol, UDC.

  • O radón nos edificios da UDC: Actuacións en marcha

Servizo de Prevención de Riscos Laborais da UDC

 

EXPOSICIÓNS: