12 de febreiro de 2018: Fin do terceiro prazo de pagamento da matrícula

O 3º prazo de matrícula liquidarase, a mais tardar, o luns 12 de febreiro de 2018.
Lémbrase que, no caso de atraso no pagamento, establécese unha recarga de 30 Euros.