Seminario-obradoiro sobre paisaxe e patrimonio

 

Na última semana de novembro se celebrará na Escola de Patrimonio Histórico do Instituto del Patrimonio Cultural de España en Nájera (A Rioxa) un seminario-obradoiro sobre “Paisaxe e Patrimonio. As paisaxes agrarias de España” no que participarán, entre outros, os profesores da ETSAC Zaida García, Luz Paz e Fernando Agrasar.

Inscrición aberta.

Máis información: http://ipce.mecd.gob.es/dam/jcr:38127602-b517-4fa7-a661-e9f3d1d841aa/Prog%20paisajes-agrarios.pdf