RAGBA: palestra do profesor Fernando Agrasar sobre o construtivismo ruso

 

 

Palestra do profesor e director da ETSAC, Fernando Agrasar, sobre o construtivismo co título: “Formalismo e Revolución: o soporte teórico da vagarda rusa”

A creación dun novo mundo visual que supuxo a vangarda rusa, se constrúe desde un estreito vínculo con outras experiencias artísticas, como o cubismo ou o futurismo, pero adquiriu un especial vigor ao adoptar os principios teóricos do formalismo literario ruso.  O resultado de dotar a formas artísticas experimentais dun forte soporte teórico explica a vixencia de aquelas obras xa centenarias

Data: martes 21 de novembro de 2017, ás 20:00h

Lugar: RAGBA, Real Academia Galega de Belas Artes, Praza do pintor Sotomayor, 1. A Coruña