UDC: Bolsas para a mellora das competencias lingüísticas do alumnado

Infórmase da ampliación de prazo para optar ás bolsas UDC para a mellora das competencias lingüísticas a través dun curso no Centro de Linguas da UDC. Ampliado ata o 06 de setembro.

Para os estudantes da ETSAC pode ter un duplo interese:

-Acadar o nivel lingüístico necesario para a optar ás prazas de mobilidade internacional ERASMUS

-Acadar o nivel lingüístico en inglés necesario para participar como estudante local no itinerario ETSAC in English

Máis información: http://www.udc.es/admision_bolsas/axudas/bolsasUDC/2017/idiomasestudantes.html