Acordos da sesión da Comisión Permanente do 26 de xuño de 2017

Acordos da sesión da Comisión Permanente do 26 de xuño de 2017