PFC – Probas audiovisuais – XUÑO 2017

AS PROBAS AUDIOVISUAIS, TENDO EN CONTA A DISPONIBILIDADE DAS AULAS, PODERÁNSE REALIZAR NAS SEGUINTES HORAS
Salón Actos E1 E2
Martes 27 xuño 09:00 h-20:00 h 09:00 h-20:00 h 09:00 h-20:00 h
Mércores 28 xuño 09:00 h-20:00 h 09:00 h-20:00 h 09:00 h-20:00 h
Xoves 29 xuño 09:00 h-20:00 h 09:00 h-20:00 h 09:00 h-20:00 h

 

AS AULAS ESTÁN EQUIPADAS CO MESMO CAÑON E SOFTWARE POLO QUE O RESULTADO DAS PROBAS DEBERÍA SER O MESMO EN CALQUEIRA DELAS.