XI convocatoria do concurso bienal de Tese de Arquitectura, arquia/tesis 2017

XI convocatoria do concurso bienal de Tese de Arquitectura

Iniciase a XI convocatoria do concurso bienal de Tese de Arquitectura, concurso orientado a selección de teses doutorais inéditas coa intención de incrementar o fondo editorial da colección arquia/tese, poñendo ao alcance do público interesado un valioso material que, doutro xeito, resultaría dificilmente accesible.

Candidatos

Poderán participar no concurso aqueles arquitectos españois que lesen a tese doutoral en calquera escola ou facultade de Arquitectura do mundo, así como aqueles arquitectos estranxeiros cuxa tese doutoral fose lida en calquera escola de Arquitectura española.

Calendario

O prazo de inscrición e admisión da documentación solicitada iniciarase o luns 27 de marzo de 2017 e finalizará o luns 5 de xuño de 2017 ás 12h do mediodía.

+ información: http://fundacion.arquia.es/es/concursos/tesis/Convocatoria?anyo=2017