Solicitude Taller/Tema: B1G. Proxecto Fin de Grao. B2M. Proxecto Fin de Carreira

Formalización da matrícula no

B1G. Proxecto Fin de Grao en Estudos de Arquitectura

B2M. Proxecto Fin de Carreira. Máster en Arquitectura

Prazo de matrícula: entre ó 1 de agosto e ó 5 de septembro de 2016 prazo ampliado ata as 14:00 do mércores 14 de setembro para modificacións polo alumnado.

Haberase de entregar a solicitude de Taller/Tema do B1G.PFG/B2M.PFC.

Enche, imprime e entrega na secretaría do centro o seguinte formulario:

B1G. Formulario solicitude Taller/Tema Proxecto Fin de Grao 2016-17

B2M. Formulario solicitude Taller/Tema Proxecto Fin de Carreira 2016-17 

A solicitude terá un carácter provisional ata a asignación definitiva dos temas que se realizará no mes de setembro de 2016.