Acordos das sesións da Comisión Permanente do 23 de maio de 2016

Acordos das sesións extraordinarias da Comisión Permanente do 23 de maio de 2016