Acordos da sesión ordinaria da Xunta de Escola do 28 de maio de 2015

Acordos da sesión ordinaria da Xunta de Escola do 28 de maio de 2015