Acordos da sesión ordinaria da Comisión Permanente do 26 de maio de 2015

Acordos da sesión ordinaria da Comisión Permanente do 26 de maio de 2015