Acordos da sesión ordinaria da Comisión Permanente do 28 de abril de 2015

Acordos da sesión ordinaria da Comisión Permanente do 28 de abril de 2015