Lectura da tese de doutoramento ADECUACIÓN ENERXÉTICA DA TIPOLOXÍA VERNÁCULA MÁIS REPRESENTATIVA DE GALICIA

palloza_1

Lectura da tese de doutoramento ADECUACIÓN ENERXÉTICA DA TIPOLOXÍA VERNÁCULA MÁIS REPRESENTATIVA DE GALICIA

Doutorando: Diego Quiñoy Peña

Directores: Óscar Cabeza Gras e Pedro de Llano

Tribunal: Margarita de Luxán (presidenta), María del Cármen Muñiz Castiñeira, Josefa García Sánchez, Luis Miguel Varela Cabo e Plácido Lizancos (secretario)

Data: luns 23 de marzo de 2015, ás 12:30

Lugar: Salón de Actos da Facultade de Ciencias