Reunión informativa MOBILIDADE INTERNACIONAL

Complementando as reunións xerais da ORI, o vindeiro día 04 de Febreiro teremos unha reunión específica na ETSA para informar ós interesados na convocatoria de Mobilidade Internacional 2015-16

SALON DE ACTOS 13:00H

TABLA RESUME DESTINOS [en proceso de actualización, revisade antes de entregar]

*nota: en la aplicación de solicitud existen algunos códigos no actualizados. En caso de dudas utilizar los relativos a arquitectura: 581 o 5811

2015.16_SESION INFORMATIVA ETSAC