Maqueta da cidade de Ourense no andar 0 da ETSAC

ourense_2
No andar 0 da ETSAC está exposta ao público unha maqueta da cidade de Ourense que foi realizada no ámbito dos Obradoiros 5 e 6, dentro da materia de Urbanística 2, e dirixida polos seus profesores Ricardo Beltrán, Jesús Conde, Juan Creus e Jan Liebe.
Escala: 1/250
Materiais: planchas cartón pedra de 2 mm. 21 cuadrantes de 50×70 cm
Dimensións totais: 210×350 cm