Acordos da Xunta de Escola do 20 de xuño de 2014. Corrección de erros.

Acordos da Xunta de Escola do 20 de xuño de 2014. Corrección de erros.