Grao en Arquitectura (titulo en extinción)

A ETSAC adaptou a titulación de acordo coa Ordé EDU/2075/2010 que establece un novo itinerario formativo que da acceso a partir do curso académico 2015-16 ao exercicio da profesión regulada de “ARQUITECTO”  e a Directriz Europea 2013/55 de Grao + Máster :

“Grao en Estudos de Arquitectura + Máster en Arquitectura”

A titulación non habilitante de “Grao en Estudos de Arquitectura” e a única titulación que che dará acceso a titulación habilitante de “Máster en Arquitectura”.

Podes acceder a toda información referente a o novo itinerario facendo click na imaxe.

Obxectivos formativos

O grao en Arquitectura (título en extinción ) habilita para a profesión regulada de arquitecto/a. Esta titulación forma o graduado na proxección e construción de edificios e o deseño e ordenación de zonas urbanas, de parques, de paisaxes etc.

Saídas profesionais

Exercicio liberal da profesión, en empresas ou na Administración. Redacción de proxectos e dirección de obra e edificación e urbanización. Planificación urbanística e ordenación do territorio.

BOE 18/04/2011

Resolución de 30 de marzo de 2011, de la Universidad de A Coruña, por la que se publica el plan de estudios de Graduado en Arquitectura.

Ligazóns

Grao en Arquitectura. Plan de Estudos

Grao en Arquitectura. Fichas Asignaturas

Proceso de Bolonia. Verificación do plan de estudos

Estrutura