PRÁCTICAS EXTERNAS ETSAC

obradoiroorientaciónlaboral_1

 

INFORMACIÓN XERAL:

-Coordinadores: Margarita Lorenzo Durán e Evaristo Zas Gómez

Contacto:

margarita.lorenzo@udc.es

evaristo.zas@udc.es

-Horario de atención personalizada: martes, 11:00-13:00h (prof. Margarita Lorenzo). Data límite de tramitación de documentos: 23 de xullo de 2019

-Lugar: despacho de Prácticas Externas no andar -2

 

NORMATIVA:

-ETSAC. Regulamento Prácticas Externas: 2014.12.11 regulamento prácticas externas ETSAC

-UDC. Prácticas Externas EEES: http://www.udc.es/practicasexternas/ (Só para os alumnos de Grao, a partir do curso 2014-15) -BOE 30/07/2014: Real decreto 592/2014, do 11 de xullo, polo que se regulan as prácticas académicas externas dos estudantes universitarios https://www.boe.es/boe_gallego/dias/2014/07/30/pdfs/BOE-A-2014-8138-G.pdf

PRÁCTICAS EXTERNAS REMUNERADAS E OBRIGATORIEDADE DA ALTA NA SEGURIDADE SOCIAL: Ante a publicación no BOE nº 154, do 28 de xuño do fallo da STS de 21 de maio do 2013, polo que se anula o Real Decreto 1707/2011, do 18 de novembro, regulador das prácticas externas dos estudantes universitarios, a Secretaría Xeral da UDC, co obxectivo de clarexar a situación, fai pública unha circular

-BOE 27/10/2011 Real Decreto 1493/2011, de 24 de octubre, por el que se regulan los términos y las condiciones de inclusión en el Régimen General de la Seguridad Social de las personas que participen en programas de formación, en desarrollo de lo previsto en la disposición adicional tercera de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de la Seguridad Social.

 

IMPRESOS PRÁCTICAS EEES:

-Impreso Convenio UDC-Empresa ou Institución: ETSAC_Convenio_Prácticas_Extracurriculares Entregarase asinado por triplicado

-Impreso Proxecto Formativo: ETSAC_Proxecto_Formativo Entregarase asinado por triplicado

-Impreso solicitude do alumno: ETSAC_Instancia_EEES Adxuntarase un retrato fotográfico

 

CALIDADE:

2016-17. MEMORIA das PRÁCTICAS EXTERNAS na ETSAC