Resolución definitiva das solicitudes de cambio de grupo.

29.09.2016 Resolución definitiva das solicitudes de cambio de grupo para o curso académico 2016-17