RESOLUCION BOLSAS PROGRAMAS EXTRACOMUNITARIOS XUNTA

ORDE do 10 de outubro de 2012 pola que se fai pública a resolución do concurso público de bolsas destinadas aos estudantes universitarios que participan en programas de mobilidade con países extracomunitarios no curso 2012/2013.

extrac