RESOLUCIÓN ÁS ALEGACIÓNS SOBRE CAMBIOS DE GRUPO

Con data 25 de setembro ven de publicarse no TABOLEIRO DE ANUNCIOS DA DIRECCIÓN DA ETSAC a resolución da Xefatura de Estudos ás alegacións sobre cambios de grupo.