Presentación da publicación de Carlos Nárdiz: Entre a arquitectura e a enxeñaría 6+6

 

Presentación da publicación do profesor da UDC Carlos Nárdiz: “Entre a arquitectura e a enxeñaría 6+6”. Gaudí, Le Corbusier Mies, Kahn, SOM, Foster + Torroja, Nervi, Arup, Schalaich, Peter Rice, Bollinger e Grohmann

Intervirán: Carlos Nárdiz, César Portela, Cristóbal Crespo e Javier Estévez. O acto será presentado polo director da ETSAC, Fernando Agrasar

Unha publicación da UDC, Colexio de Enxeñeiros de Camiños e Fundación da Enxeñaría Civil de Galicia

Cando: martes 15 de maio de 2018    12:00 h

Onde: salón de actos da ETSAC, andar 0