Plenario da Conferencia de Escolas de Arquitectura de España na ETSAC

 

O plenario da Conferencia de Escolas de Arquitectura de España (CEAE) tivo lugar na ETSAC o día 10 de xullo coa presenza dos directores de dezasete escolas do Estado. Celebrose a reunión baixo a presidencia de Iván Cabrera, director da ETSAV, e actuando como secretario Fernando Agrasar, director da nosa escola. Debatéronse numerosos temas de grande interese académico para os nosos centros e aprobáronse os novos estatutos desta entidade na súa xa longa andaina.