PFG – Probas audiovisuais – SETEMBRO 2017

AS PROBAS AUDIOVISUAIS PARA GRAO EN ARQUITECTURA E MÁSTER EN ARQUITECTURA. PODERÁNSE REALIZAR AS SEGUINTES HORAS

 Salón Actos ETSAC
Martes 19 setembro 09:00 h-20:00 h
Mércores 20 setembro 09:00 h-20:00 h

 

AS AULAS ESTÁN EQUIPADAS CO MESMO CAÑON E SOFTWARE POLO QUE O RESULTADO DAS PROBAS DEBERÍA SER O MESMO EN CALQUEIRA DELAS.