PFC – Probas audiovisuais – XUÑO 2015

AS PROBAS AUDIOVISUAIS, TENDO EN CONTA A DISPONIBILIDADE DAS AULAS, PODERÁNSE REALIZAR NAS SEGUINTES HORAS

Salón Actos E1 E2
Martes 30 xuño 09:00 h-20:00 h 09:00 h-20:00 h 09:00 h-20:00 h
Mércores 1 xullo 09:00 h-20:00 h 15:00 h-20:00 h 15:00 h-20:00 h
Xoves 2 xullo 09:00 h-20:00 h 09:00 h-20:00 h 09:00 h-20:00 h

AS AULAS ESTÁN EQUIPADAS CO MESMO CAÑON E SOFTWARE POLO QUE O RESULTADO DAS PROBAS DEBERÍA SER O MESMO EN CALQUEIRA DELAS.