PFC- Probas audiovisuais- Setembro 2017

AS PROBAS AUDIOVISUAIS, TENDO EN CONTA A DISPONIBILIDADE DAS AULAS, PODERÁNSE REALIZAR NAS SEGUINTES HORAS
Salón Actos E2
Martes 26 setembro 09:00 h-15:00 h

18:00 h-21:00 h

12:00 h-15:00 h

19:00 h-21:00 h

Mércores 27 setembro 09:00 h-21:00 h 09:00 h-19:00 h
Xoves 28 setembro 09:00 h-21:00 h 09:00 h-16:00 h

17:00 h-21:00 h

 

AS AULAS ESTÁN EQUIPADAS CO MESMO CAÑON E SOFTWARE POLO QUE O RESULTADO DAS PROBAS DEBERÍA SER O MESMO EN CALQUEIRA DELAS.