Modificación datas exames de libre elección Setiembre 2012

Acordo da comisión Permanente do 13 de xuño de 2012