Laboratorio de Deseño Asistido

O Laboratorio de Deseño Asistido (LDA), un dos mellor dotados de todas as escolas de Arquitectura de España, é o espazo dotado de material informático que pon a Escola Técnica Superior de Arquitectura a disposición do alumnado e o profesorado, tanto para impartir a docencia das materias propias das titulacións ofertadas, seminarios e cursos, coma para a realización de prácticas e traballos persoais, sempre relacionadas coas novas tecnoloxías.

O Laboratorio permanece aberto ininterrompidamente de 9 a 21 horas, de luns a venres, e está localizado no quinto andar. Conta con 3 aulas, 1 de libre acceso e 2 de docencia, podendo facer uso delas nos momentos que non haxa clase. Para acceder ao Laboratorio é necesario cumprir os seguintes requisitos:

 • Posuír os coñecementos suficientes para garantir a correcta utilización dos medios dispoñibles.
 • Acreditar a condición de usuario.
 • Posuír as credenciais da UDC (usuario e contrasinal) que se facilitan ó través da páxina de Servizos, que responsabiliza á persoa usuaria de todas as operacións que se realicen baixo a súa identificación.

Dotación
No momento actual, as salas de ordenadores dispón de 80 equipos de traballo, computadores con procesadores de 2 e 4 núcleos, 4 xB de memoria RAM, tarxetas de vídeo de 1xB de memoria dedicada e monitores TFT de 22’’. O acceso á rede realízase a 1xB. Estes equipos posúen todos unha antigüidade inferior a novembro do 2009.

Medios de Impresión

 • Impresoras láser monocromo A4/A3
 • Impresora láser cor A4/A3
 • 2 Plóter HP DesignJet A1
 • 1 Plóter HP DesignJet A0

Escáner

 • 2 escáner A3, un con alimentador automático
 • 1 escáner de diapositivas e película de 35mm

Existe un regulamento de uso do Laboratorio de Deseño Asistido que todas as persoas usuarias deben coñecer e respectar para o bo funcionamento do servizo:

 • O material informático dispoñible é de libre acceso, mais o papel para as impresións debe achegalo a persoa usuaria. O custo das impresións é compartido. A UdC asigna a cada usuario na súa conta unha cantidade ó principio de curso. A pagamento realízase co Moedeiro da Tarxeta Universitaria. O terminal de recarga atópase na planta 0.
 • Non está permitida a impresión de traballos non relacionados coa Universidade.

As normas de uso para a correcta utilización dos equipos prohiben instalar programas alleos ao Laboratorio, cambiar a configuración dos equipos ou mover os periféricos do seu lugar sen a autorización expresa das persoas responsables do Laboratorio. O uso inadecuado dos medios informáticos será sancionado coa cancelación inmediata das correspondentes autorizacións de uso.

Persoal

 • Fenández Currás, José. Tec. Especialista Informático
 • López-Cortón Díaz, Carlos. Tec. Especialista Informático

Contacto
Correo: lda.etsa@udc.es
Ext.: 5039