IV Meeting point lignum: encontro online

meetingpoint

IV Meeting point lignum: encontro en liña con Luis de Garrido e Creus/Carrasco (11 de marzo) e Joan Sabaté e Pinto/Besiga (12 de marzo)

Máis información:  http://meetingpointlignum.com/2013/