Exposición sobre a fortaleza baixomedieval das Torres de San Paio de Narla

 

Ábrese ao público a exposición “Orixe e evolución da fortaleza baixomedieval das Torres de San Paio de Narla”, realizada por Xosé Anxo Santos Ferro como parte da investigación da súa tese de doutoramento, dirixida polo profesor da ETSAC Xabier Louzao e titulada “Orixe e evolución das fortalezas baixomedievais na parte suroeste da provincia de Lugo”

Data: Ata o mes de setembro de 2017

Lugar: Área de Composición, edificio de departamentos da ETSAC

Máis información: http://composicion.udc.es/