CONVOCADO PROGRAMA GALEUROPA. AXUDAS PARA PRÁCTICAS FORMATIVAS NON REMUNERADAS EN EUROPA

O DOG do Luns, 29 de abril de 2013 anuncia:

ORDE do 25 de abril de 2013 pola que se establecen as bases que rexen as axudas para o programa Galeuropa a mozos e mozas para a realización de prácticas formativas non remuneradas en empresas de calquera dos Estados membros da Unión Europea, agás España, e se procede á súa convocatoria

Tes + info aqui:

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130429/AnuncioCA05-240413-0001_gl.html