Condicións para a matrícula en asignaturas do taller na titulación “Grao en Arquitectura”

De acordo co establecido no documento do plano de estudos verificado “Grao en Arquitectura” refírense as condicións para cursar os talleres dos distintos cuadrimestres.

Facendo clic na imaxe accédese ao documento do plano de estudos verificado en formato pdf.