Aviso importante: Presentación de credencial de bolsa na secretaría

Aviso importante para o alumnado de Grao en Arquitectura e do Grao en Estudos de Arquitectura

O alumnado que xa conte coa credencial de becario concedida ou denegada, deberá poñerse en contacto urxentemente coa Secretaría da Escola