Acordos da sesión ordinaria da Xunta de Escola do 18 de decembro de 2015

Acordos da sesión ordinaria da Xunta de Escola do 18 de decembro de 2015