Acordos da sesión ordinaria da Comisión Permanente do 22 de febreiro de 2018

Acordos da sesión ordinaria da Comisión Permanente do 22 de febreiro de 2018