Acordos da sesión ordinaria da Comisión Permanente do 18 de xuño de 2018

Acordos da sesión ordinaria da Comisión Permanente do 18 de xuño de 2018